Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie graficzne 3
Efekt kształcenia:
Posiada praktyczną wiedzę na temat funkcji znaku, plakatu, grafiki oraz form filmowych i ich zastosowaniu w kulturze masowej.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W22
    Zna gruntownie terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych i instytucji okołomedialnych.