Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
E-trends. Analiza trendów w Internecie
Efekt kształcenia:
Rozumie znaczenie i konsekwencje szeroko pojętej inżynierii społecznej, kampanii medialnych i społecznych, w obszarze działań komercyjnych i niekomercyjnych.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_K07
    Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej.