Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
E-trends. Analiza trendów w Internecie
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania internetu, badania przez internet i badania o internecie jako medium.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U08
    Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych.
  • SOC2A_U12
    Potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje z źródeł pisanych i elektronicznych.
  • SOC2A_U09
    Potrafi tworzyć narzędzia wykorzystujące specyfikę technologii informacyjnych i komunikacyjnych.