Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
E-trends. Analiza trendów w Internecie
Efekt kształcenia:
Potrafi pisać i prezentować projekty kampanii internetowych z wykorzystaniem danych statystycznych.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U09
    Potrafi tworzyć narzędzia wykorzystujące specyfikę technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
  • SOC2A_U10
    Pisze prace pisemne w języku polskim i w języku angielskim (na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) z zakresu socjologii.
  • SOC2A_U11
    Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim i w języku angielskim (na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów.