Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Antropologia korporacyjna
Efekt kształcenia:
Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu antropologii kulturowej.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U08
    Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych.