Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Antropologia korporacyjna
Efekt kształcenia:
Potrafi analizować i rozumie zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U01
    Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.
  • SOC2A_U02
    Potrafi analizować i rozumie złożone zjawiska społeczne z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.