Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Antropologia korporacyjna
Efekt kształcenia:
Zna zależności między kształtowaniem się teorii /idei antropologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W03
    Zna klasyczne i nowoczesne koncepcje teoretyczne w socjologii, zna różnice pomiędzy paradygmatami analizy społecznej.