Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztat data and web mining
Efekt kształcenia:
Specjalistyczna wiedza na temat metod data miningu i pozyskiwania informacji o klientach i użytkownikach Internetu
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W10
    Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki.
  • SOC2A_W12
    Swobodnie porusza się w ramach nauk o mediach i potrafi je wykorzystać w różnych wymiarach życia społecznego: potrafi prowadzić badania w tym zakresie, opracować je i przedstawić.