Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Filozofia oraz etyka w nauce i technologii chemicznej
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę komunikacji ze społeczeństwem, stosowania zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz swojej roli jako absolwenta uczelni technicznej.
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_K02
    jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o dorobek i tradycję zawodową oraz do podjęcia świadomej roli społecznej absolwenta uczelni technicznej