Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Społeczne i kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa polskiego
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W09
    Zna zasady i potrafi samodzielnie prowadzić badania społeczne posługując się zarówno metodami ilościowymi jak i jakościowymi.