Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Społeczne i kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa polskiego
Efekt kształcenia:
Zna i potrafi wykorzystać podczas pisania pracy dyplomowej techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W10
    Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki.