Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Społeczne i kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa polskiego
Efekt kształcenia:
Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na pisanie prac z zakresu socjologii.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U10
    Pisze prace pisemne w języku polskim i w języku angielskim (na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) z zakresu socjologii.