Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Społeczne i kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa polskiego
Efekt kształcenia:
Wie jak w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, kulturowym.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W14
    Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym oraz na poziomie zaawansowanym zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.