Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kultura i praktyki społeczne w perspektywie socjologii jakościowej
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym .
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W14
    Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym oraz na poziomie zaawansowanym zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.