Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Media wobec przemian społeczno-kulturowych w Polsce
Efekt kształcenia:
Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W21
    Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.