Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
"Przyjemność, aktywność, indywidualizm, moda". Badania nad kulturą popularną
Efekt kształcenia:
Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U01
    Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł drukowanych i elektronicznych na poziomie zaawansowanym.