Dane EU modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
"Przyjemność, aktywność, indywidualizm, moda". Badania nad kulturą popularną
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać pogłębionej analizy przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U11
    Weryfikuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym.