Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Fenomen wyobraźni w kulturze
Efekt kształcenia:
Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U19
    Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.