Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Współczesna kultura religijna - analiza świadectw tekstowych i wizualnych
Efekt kształcenia:
Zna terminologię własciwą dla dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W03
    Zna zaawansowaną terminologię używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.