Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Media wobec przemian społeczno-kulturowych w Polsce
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W16
    Zna szczegółowo historyczne i współczesne mechanizmy przemian społecznych oraz typy relacji pomiędzy społeczeństwem i jednostką.