Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Media wobec przemian społeczno-kulturowych w Polsce
Efekt kształcenia:
Zna terminologię własciwą dla dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W03
    Zna zaawansowaną terminologię używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.