Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Współczesna kultura audiowizualna: media, gatunki, praktyki
Efekt kształcenia:
Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_K05
    Organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień posiadanej wiedzy i odbieranych treści