Dane EU modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Współczesna kultura audiowizualna: media, gatunki, praktyki
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_W01
    Posiada podstawową wiedzę o obszarach będących przedmiotem badań kulturoznawczych.
  • KLT1A_W03
    Zna terminologię używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.