Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Współczesna kultura audiowizualna: media, gatunki, praktyki
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U03
    Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny oraz źródła historyczne.
  • KLT1A_U13
    Pisze eseje, przygotowuje referaty, samodzielnie wybierając odpowiednią literaturę źródłową i przedmiotową.