Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zróżnicowanie kultur we współczesnym świecie - praktyki, tożsamości, instytucje, ekspresje
Efekt kształcenia:
Za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych potrafi przeprowadzic analizę zebranego materiału badawczego i zaprezentować go w odpowiedniej formie.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_U14
    Pisze prace pisemne w języku polskim i angielskim (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) z zakresu socjologii i jej subdyscyplin.