Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zróżnicowanie kultur we współczesnym świecie - praktyki, tożsamości, instytucje, ekspresje
Efekt kształcenia:
Potrafi napisać pracę dyplomową w języku polskim lub obcym, będącą analizą zjawisk społecznych zachodzacych we współczesnym swiecie, w oparciu o samodzielnie znalezione źródła poddane starannej selekcji
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_U15
    Przygotowuje ustne prezentacje w języku polskim i angielskim (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) obierając odpowiednie strategie argumentacyjne oraz formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów.
  • SOC1A_U17
    Czyta i interpretuje podstawowe teksty socjologiczne w języku polskim oraz angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  • SOC1A_U18
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie (również o interdcyplinarnych charakterze), przyjmując w niej różne role; umie planowawać pracę indywidualną i w zespole.