Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Problematyka zmian społeczno-kulturowych
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_K01
    Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i krytycznego odbioru treści.
  • SOC1A_K02
    Samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i teoretycznych, a w razie trudności zasięga opinii ekspektów w celu rozwiązania problemów.