Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Problematyka zmian społeczno-kulturowych
Efekt kształcenia:
Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_K08
    Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej.