Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Problematyka zmian społeczno-kulturowych
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe koncepcje teoretyczne i właściwą dla nich terminologię w socjologii, wie jakie są różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej i potrafi w oparciu o nie wyjasnić procesy i zjawska zachodzace we współczesnym świecie.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_W01
    Zna podstawową terminologię socjologiczną.
  • SOC1A_W03
    Zna podstawowe koncepcje teoretyczne w socjologii, zna różnice pomiędzy najważniejszymi paradygmatami analizy rzeczywistości społecznej.
  • SOC1A_W04
    Zna główne sposoby wyjaśniania współczesnych zjawisk społecznych, jakie dominują obecnie w socjologii.