Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Problematyka zmian społeczno-kulturowych
Efekt kształcenia:
Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego. Ma wiedzę na temat etycznych aspektów pracy naukowej i badawczej oraz rzetelnego przedstawiania wyników swojej pracy.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_W12
    Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego.
  • SOC1A_W13
    Zna zasady etycznego prowadzenia badań oraz publikacji ich rezultatów oraz najważniejsze pojęcia z zakresu etyki społecznej i etyki mediów oraz prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.