Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zmediatyzowana (nie)rzeczywistość konsumpcyjna - uwarunkowania, procesy, zjawiska
Efekt kształcenia:
W oparciu o poznane teorie z zakresu nauk społecznych i humanistycznych posiada umiejętność krytycznego analizowania zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego, za pomocą odpowiednich metod socjologicznych.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_U02
    Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.
  • SOC1A_U03
    Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych.