Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zmediatyzowana (nie)rzeczywistość konsumpcyjna - uwarunkowania, procesy, zjawiska
Efekt kształcenia:
W świetle poznanych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze pod wpływem złożonych procesów zachodzących we współczesnym świecie.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_W10
    Zna ogólne zależności między kształtowaniem się teorii/idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.