Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kultura a cywilizacja. Lektura i komentarz do wybranych tekstów
Efekt kształcenia:
Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U19
    Potrafi wszechstronnie wykorzystać zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.