Dane EU modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kultura a cywilizacja. Lektura i komentarz do wybranych tekstów
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U06
    Wykrywa złożone zależności między procesami społecznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi posługując się właściwymi dla kulturoznawstwa metodami i narzędziami w tym zaawansowanymi technikami informacyjno- komunikacyjnymi.
  • KLT2A_U21
    Interpretuje wieloaspektowo zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych.