Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie grantów w dziedzinie kultury
Efekt kształcenia:
poznaje definicję i strukturę projektu oraz zasady planowania działań projektowych, poznaje podstawowe programy grantowe m.in. International Visegrad Fund, MKiDN/MSZ oraz samorządu lokalnego
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_W10
    Zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej, społecznej i historycznej w kształtowaniu kultury.