Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Badania UX
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobrać odpowiednią metodę i technikę badania do potrzeb projektu.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W09
    Zna zasady i potrafi samodzielnie prowadzić badania społeczne posługując się zarówno metodami ilościowymi jak i jakościowymi.