Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Badania UX
Efekt kształcenia:
Student zna metody i techniki badań jakościowych i ilościowych wykorzystywane w badaniach UX.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_W12
    Zna techniki pozyskiwania danych właściwe dla socjologii oraz odpowiadające im sposoby analizy materiału badawczego.
  • SOC2A_W01
    Zna specjalistyczną terminologię socjologiczną.