Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Badania UX
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobrać odpowiednią metodę i technikę badania do potrzeb projektu oraz potrafi ułożyć i opisać plan projektu badawczego na podany temat.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U03
    Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych.
  • SOC1A_U12
    Potrafi skonstruować narzędzia badawcze do analizy jakościowej i ilościowej w socjologii.