Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Badania UX
Efekt kształcenia:
Student potrafi dokonać analizy problemu biznesowego, pod kątem doboru odpowiedniego podejścia metodologicznego wraz z opisem oczekiwanych rezultatów.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_K04
    Podziela etyczne założenia prowadzenia badań socjologicznych i rzetelność publikacji ich efektów oraz przestrzega zasad etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w miejscu pracy.
  • SOC2A_K02
    Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania.