Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Badania UX
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić badanie użyteczności, audyt serwisu internetowego/aplikacji oraz wykonać benchmark.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W09
    Zna zasady i potrafi samodzielnie prowadzić badania społeczne posługując się zarówno metodami ilościowymi jak i jakościowymi.
  • SOC1A_U14
    Pisze prace pisemne w języku polskim i angielskim (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) z zakresu socjologii i jej subdyscyplin.