Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Stopy o specjalnych właściwościach
Efekt kształcenia:
Student potrafi przygotować dokumentację z powierzonego zadania.
Powiązania z KEU:
  • IPO2A_K02
    Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego.
  • IPO2A_K04
    Rozumie wagę konieczności zapewniania i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle metalurgiczno - odlewniczym oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.