Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Hermeneutyka i teoria rozumienia w badaniach kulturoznawczych
Efekt kształcenia:
Posiada podstawową wiedzę z historii hermeneutyki
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W01
    Posiada pogłębioną wiedzę o obszarach będących przedmiotem badań kulturoznawczych.