Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Hermeneutyka i teoria rozumienia w badaniach kulturoznawczych
Efekt kształcenia:
Rozumie i zgodnie z regułami hermeneutyki interpretuje teksty
Powiązania z KEU:
 • KLT2A_U03
  Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny oraz źródła historyczne na poziomie zaawansowanym.
 • KLT2A_U05
  Poprawnie stosuje poznaną rozszerzoną terminologię kulturoznawczą.
 • KLT2A_U13
  Pisze rozbudowane eseje, przygotowuje referaty oraz samodzielnie dobiera literaturę źródłową i przedmiotową.
 • KLT2A_U16
  Dobiera strategie argumentacyjne, konstruuje na poziomie zaawansowanym krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę i potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi grupami odbiorców.