Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Hermeneutyka i teoria rozumienia w badaniach kulturoznawczych
Efekt kształcenia:
Buduje społeczeństwo porozumienia i dialogu
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K08
    Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata i podejmuje .