Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Alternatywne nurty w kulturze
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe koncepcje odnoszące się do zagadnienia kultury alternatywnej
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W01
    Posiada pogłębioną wiedzę o obszarach będących przedmiotem badań kulturoznawczych.