Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Alternatywne nurty w kulturze
Efekt kształcenia:
Student zna znaczenie tego typu studiów dla pełnego rozumienia fenomenów kultury współczesnej
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K09
    Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.