Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Alternatywne nurty w kulturze
Efekt kształcenia:
Student potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w zakresie alternatywnych nurtów kultury
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U05
    Poprawnie stosuje poznaną rozszerzoną terminologię kulturoznawczą.