Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Alternatywne nurty w kulturze
Efekt kształcenia:
Student potrafi operacjonalizować terminy związane z tą dyscypliną na potrzeby kulturoznawczych badań naukowych
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U05
    Poprawnie stosuje poznaną rozszerzoną terminologię kulturoznawczą.