Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Alternatywne nurty w kulturze
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie studiować prace naukowe dotyczące alternatywnych nurtów w kulturze
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U02
    Samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie i zachęca innych do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych.