Dane EU modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Alternatywne nurty w kulturze
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec różnorodnych tradycji kulturowych
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K08
    Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata i podejmuje .